LANDBRUG

Sennels Entreprenør har mange års erfaring med landbrugsarbejde, og det kommer vores kunder til gode.

Vi har valgt at have fokus på entreprenørdelen, men vi kan stadigvæk foretage følgende:

  • Pløjning
  • Harvning
  • Såning med rotorharve
  • Sprøjtning med Dan Foil
  • Mejetærskning
  • Kalk sælges og spredes direkte fra THY KALK. Kan også spredes med GPS-udstyr. Kalken kan også køres direkte med lastbil til mark.

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde