KLOAKERING

Sennels Entreprenør har autorisation som kloakmester. Vi er tilknyttet godkendt kontrolinstans.
Vi udfører både nedlægning, omlægning og reparation af kloakledninger, nedsivningsanlæg og rensningsanlæg.

Vi har solid erfaring med:

Kloakering i det åbne land
Kloakering af landbrugs- og industribyggeri
Kloakering til huse
Fuld byggemodning af offentlige og private grunde
Nedsivningsanlæg
Minirenseanlæg
Sandfilteranlæg
Kloakseparering
Separering af regn-og spildevand
Spildevandsanlæg
Kloak reperation
Lokalafledning af regnvand (LAR)

Kloakseparering

Kloakseparering er adskillelse af regnvand og spildevand
Ved separatkloakering adskilles regnvand og spildevand i hver sin ledning​
Separering af regn- og spildevand skal udføres i henhold til kommunens Spildevandsplan.

Kommunen separatkloakerer det offentlige ledningsnet og etablerer regnvandsstik ind til skel på din ejendom
Ejeren skal selv adskille regn- og spildevand på sin grund og tilsluttes den offentlige ledning. Kommunen orienterer dig hvis du på din ejendom skal separatkloakere dit interne kloaksystem.
De steder, fx hvis du har ejendom på landet, der ikke kan tilsluttes kommunal vandafledning, kan etableres spildevands anlæg, nedsivningsanlæg i form af faskine og septiktank mm.

Kloakarbejder er omfattet af loven om autorisation – derfor skal separering udføres af en autoriseret kloakmester – den autorisation har vi naturligvis og er medlem af DM&E og omfattet af kloakmestergaranti, det giver kunden tryghed, sikkerhed og garanti

Vi udfører kvalitetssikring, tegner kloakplan og attesterer en kloakattest til kommunen på det udførte arbejde
Kommunen kræver en stemplet kloakattest fra din kloakmester
Etablering og drift af kloaksystem indenfor egen grund behøver ikke være en dyr løsning. Vi finder den bedste løsning på dit arbejde.
Ring til os – vi kommer gerne og besigtiger forholdene og vejleder dig.

TV-INSPEKTION

Vi tilbyder tv-inspektion af dine ledninger til konstatering af eventuelle problemer

KLIMASIKRING

Undgå vandskade i det omskiftelige danske vejr ved sikring med højvandslukkere og pumpeanlæg på spildevandsinstallationer samt andet relevant arbejde i forold til at forebygge mod oversvømmelse ved skybrud.

Montering af rottespær.