BOLIGJOBORDNING

Som del af aftalen om finansloven for 2019, videreføres boligjobordningen som en permanent ordning.

Fradragsordningen betyder, at man ved arbejde udført i forbindelse med sin bolig kan opnå fradrag til arbejdslønnen til visse håndværkerydelser.
Den nye ordning vil fra 1. januar 2018 give et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år til håndværksydelser.

LISTE OVER OMFATTEDE HÅNDVÆRKSYDELSER INDEN FOR KLOAK P.T.
– Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirenseanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner
  • Udgiften til den fradragsberettiget arbejdsløn anføres af kunden selv på selvangivelsen.