BOLIGJOBORDNING

Som del af aftalen om finansloven for 2018, videreføres boligjobordningen som en permanent ordning.

Fradragsordningen betyder, at man ved arbejde udført i forbindelse med sin bolig kan opnå fradrag til arbejdslønnen til visse håndværkerydelser.
Den nye ordning vil fra 1. januar 2018 give et fradrag på op til 12.000 kr. pr. person i husstanden over 18 år til håndværksydelser.

Fradraget bliver medregnet som ligningsmæssigt fradrag og optræder på årsopgørelsen. Du skal selv huske at selvangive fradraget, fx ved at foretage en rettelse til din fortrykte årsopgørelse, der kommer fra SKAT.
Fradraget omfatter kun arbejdslønnen.

Dokumentation: for at opnå fradrag skal du kunne dokumentere dit arbejde i form af faktura

Fakturaen skal indeholde dato, CVR-nummer, fakturanummer, arbejdsadresse, oplysninger om arbejdets art, samt specifikation af den del af prisen, der går til arbejdsløn. Sennels Entreprenørs fakturaer efterlever selvfølgelig disse krav

LISTE OVER OMFATTEDE HÅNDVÆRKSYDELSER INDEN FOR KLOAK
– Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, fx:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirenseanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Udgiften til den fradragsberettiget arbejdsløn anføres af kunden selv på selvangivelsen.